O spoločnosti

Naša spoločnosť vo výhradnom vlastníctve maďarských spoločníkov sa pýši viac ako štvrťstoročnou históriou; v roku 1991 spoločnosť zmenila právnu formu na s.r.o. (Kft.). Našou hlavnou činnosťou je spracovanie vajec, výroba vaječných výrobkov, balenie vajec, ako aj zhodnocovanie vedľajších produktov vznikajúcich počas procesu spracovania.
V našich závodoch vyrábame rozličné tekuté pasterizované vaječné výrobky, sušené vaječné výrobky, výrobky z lúpaných varených vajec, varených vaječných tyčiniek a výrobky s dezinfikovanou vaječnou škrupinou.  V našich baliacich závodoch sa zaoberáme triedením a balením čerstvých vajec.
Z vedľajších produktov vzniknutých pri spracovaní, z vaječnej škrupiny a z krmivových sušených vajec vyrábame krmivové produkty vyvinuté najmä pre domáce zvieratá.

Výroba

Sídlo a zároveň obchodné stredisko našej spoločnosti sa nachádza na adrese 2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72 hrsz. (Maďarsko), kde vykonávame aj administratívne činnosti.
Našu predajňu nájdete pod adresou 1147 Budapest, Telepes utca 51.
Na pobočke v Szigetcsépi prevádzkujeme niekoľko oddelených závodov. V jednom z nich prebieha výroba tekutých vaječných výrobkov, a ich sušením produkcia sušených vaječných výrobkov; v druhom závode sa pripravujú lúpané varené vajcia, ako aj výrobky z vaječných tyčiniek; v treťom prebieha príprava výrobkov s dezinfikovanou vaječnou škrupinou ;vo štvrtom prebieha výroba potravín a potravinových prísad značky ToTu rozličným spracovaním vaječného bielka; a nakoniec v závode na zúžitkovanie vedľajších produktov prebieha výroba krmivových produktov.
Naša spoločnosť počas uplynulých rokov prešla dynamickým vývojom, vďaka ktorému náš obrat, ako aj naše tržby niekoľkonásobne narástli; v súčasnosti pôsobíme už vo viacerých európskych štátoch.

Bezpečnosť

Náš vozový park pozostáva z moderných prístrojov značky Sanovo, Bergmeier, Sondex a Actini, ktorých technické vybavenie, ako aj technologická spoľahlivosť sú zárukou vysokej kvality výrobkov.
Kvalitu výrobkov okrem neustáleho vývoja technologického vybavenia garantujeme aj vhodnými systémami manažérstva kvality. V našich závodoch sme implementovali systém manažérstva kvality ISO 9002 v roku 1998, a ISO 9001 spolu s integrovaným systémom HAACP v roku 2002. Opätovnú autorizáciu systémov každé tri roky, ako aj pravidelnú každoročnú certifikačnú inšpekciu vykonávala (a vykonáva) certifikačná spoločnosť Bureau Veritas. Systémy sledujú zmeny štandardov s súlade s platnými predpismi; túto skutočnosť overuje a potvrdzuje certifikačná spoločnosť.

 

EU kontrolné číslo závodu na výrobu vaječnej šťavy a vaječného prášku v Szigetcsépe je HU 343, a závodu pre varené vajcia je HU 913. Registračné číslo závodu na dezinfekciu vaječnej škrupiny je HU-12-TCS-008, závodov na výrobu krmív HU 13 1 00135 a HU 13 1 00136.
Okrem vynikajúcej kvality našich výrobkov považujeme za dôležité vytvorenie dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi a udržanie získanej dôvery.
Naše výrobky sú s maximálnym zreteľom na požiadavky zákazníkov distribuované po celej krajine, a na základe osobitných dohôd dodávané do zahraničia. Naši obchodní zástupcovia sú prítomní v každom domácom regióne. V susedných krajinách sme nadviazali významné partnerské vzťahy.
Výsledkom nášho snaženia je, že medzi našimi partnermi máme takmer všetkých maďarských a viac významných zahraničných závodov na spracovanie potravín.