INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în care vizitatorul site-ului nostru și al utilizatorilor serviciilor noastre sunt informaţi despre regulile de prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

1. Ce principii vom urmări în prelucarea datelor cu caracter personal?

 – datele personale vor fi prelucrate în mod legal și transparent

– datele personale sunt colectate numai pentru un scop specific, explicit și legal

– colectarea și prelucrarea doar a datelor strict necesare pentru realizarea scopurilor

– societatea noastră va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal pe care le prelucrează sunt corecte și, dacă este necesar, să le actualizeze, să șteargă sau să corecteze cele inexacte

– datele personale sunt stocate astfel încât să se poat[ identifica numai pentru perioada necesară atingerii scopurilor

– utilizând tehnologii adecvate, datele cu caracter personal sunt protejate contra accesului neautorizat sau ilegal, precum și împotriva pierderii sau deteriorării acestora.  

Societatea noastră datele Dvs. personale:

– prelucrează, adică colectează, stochează, administrează și utilizează doar pe baza informării Dvs. prealabile și a acordului voluntar doar în scopul declarat

– în unele cazuri, prelucrarea datelor se bazează pe cerințe legale, caz în care vă atragem atenția

– în unele cazuri, societatea noastră sau o terță parte are un interes legitim în prelucrarea datelor Dvs. personale, cum ar fi funcționarea, dezvoltarea și securitatea site-ului nostru.

 

2. Cine suntem?

– Sediul: 2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72 hrsz.

– Punct de lucru: 2317 Szigetcsép, str. Dózsa György nr. 0116/15 hrsz.

– Pagina web: www.capriovus.hu

– Adresa poștală: 2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72 hrsz.

– Număr de telefon: +36 24 513 660, 513 661

– E-mail: capriovus@capriovus.hu

– Cod fiscal: 10803804-2-13

 

Conform art. Nr. 37 din GDPR, societatea noastră nu este obligată să numească un responsabil cu protecția datelorcu caracter personal (DPO).

Numele, adresa și datele de contact ale administratorului spaţiului de stocare a datelor: Euromarknet Kft., 2724 Újlengyel, 48 Petőfi Sándor utca, E-mail: support@024reg.com.

Datele gestionate de societatea noastră:

Vizitarea site-ul:
Datele prelucrate:
          –    adresa IP
          –    data şi ora vizitei
          –    Date despre paginile vizitate
Scop:
         – Asigurarea funcţionării în condiţii optime a site-ului

Verificarea şi optimizarea calităţii serviciilor        

Identificarea utilizatorilor site-ului cu intenţii rea-voitoare sau de atac

Temei legal:

           Interesul legal a societății noastre.

Durata:

           30 de zile.

Solicitări, reclamații

Date prelucrate:

           – numele complet

           – Adresa de e-mail

           – numărul de telefon

           – adresa poștală

           – alt mesaj personal

 Scop:

           Reacţionări la observații și reclamații

Temei legal:

           Obligație juridică

Durata:

          5 ani.

Pentru întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți solicita informații suplimentare în scris la adresa poştală şi la adresa de e-mail capriovus@capriovus.hu., răspunsul vă vom trimite în termen de 30 de zile la adresa comunicată.

 

3. Ce sunt cookie-urile și cum le gestionăm?

Fișierele cookie sunt fișiere de date mici care ajung pe calculatorul Dvs. personal prin intermediul site-ului şi care sunt salvate și stocate de browserul Dvs. Cele mai utilizate browsere (Chrome, Firefox, etc.) acceptă și permit descărcarea și utilizarea cookie-urilor; dar prin modificarea setării browserului puteţi refuza sau chiar şterge cookie-urile deja salvate şi stocate anterior. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor, consultați meniul „Ajutor” al fiecărui browser.

Există module cookie care nu necesită acordul Dvs. prealabil. Site-ul nostru va da informaţii scurte despre acestea la începutul primei vizite, cum ar fi autentificarea, platforma playerului multimedia, optimizator de sesiune, cookie-urile de personalizare a interfeței utilizatorilor (rezoluție, dimensiunile ecranului) și cookie-urile de securitate.

Societatea noastră vă va informa despre fișierele cookie care necesită acordul Dvs. – dacă prelucrarea datelor începe la accesarea site-lui – și vă va cere acordul la începutul primei vizite.

Societatea noastră nu utilizează și nici nu acceptă module cookie cu ajutorul cărora o terță parte ar putea colecta date cu caracter personal. Acceptarea acestor module nu este obligatorie, însă socieatea noastră nu își asumă nici o răspundere în cazul în care, datorită lipsei acestora, site-ulnostru nu va funcționa în mod corespunzător.

Ce fel de fișiere cookie utilizăm?

Tip:
          Cookie-uri de sistem
Acord:
          Nu necesită

Descriere:
          Cookie de sesiune a Firewall-ului aplicației web, care are rolul de a bloca abuzul legăturilor încrucișate între site-uri

Scop:
          Asigurarea funcționării site-ului
Valabilitate:
          Sfârșitul sesiunii browser-ului.

 

4. Ce trebuie să mai știm despre prelucrarea datelor cu caracter personal prin site-ul nostru?

Datele Dvs. cu caracter personal sunt puse la dispoziţia noastră cu titlu voluntar, cu ocazia inițierii contactului cu societatea noastră. Din acest motiv, vă rugăm să furnizați date corecte și exacte. Datele eronate sau incomplete pot constitui un impediment în a beneficia de serviciile noastre.

În cazul furnizării informațiilor personale altele decât ale Dvs., presupunem că aveți consimțământul necesar pentru a face acest lucru.

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal în orice moment. Cererea pentru ștergerea datelor – din motive tehnice – se înregistrează cu un termen de 5 zile, totuși dorim să vă atragem atenția asupra faptului că pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi pentru asigurarea interesului nostru legal, anumite date pot fi în continuare prelucrate după soluționarea cererii.

În cazul utilizării unor date personale false sau dacă unul dintre vizitatorii noștri comite o infracțiune sau atacă sistemul societății noastre, datele respectivului vizitator vor fi șterse sau, dacă este necesar, păstrate pentru constatarea răspunderii civile sau a procedurii penale.

5. Alte probleme de prelucrare a datelor

Datele Dvs. pot fi transferate numai în cazul unor obligații legale. Colaboratorii și angajații noștri care iau parte la prelucrarea datelor cu caracter personal, prin prevederi contractuale, sunt obligați să utilizeze datele Dvs. personale doar în scopurile declarate.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 2.

Societatea noastră nu transferă date cu caracter personal în străinătate.

Instanțele de judecată, procuratura sau alte Instituții de Stat (de exemplu: Poliția, Autoritatea fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale) pot contacta societatea noastră pentru informații, comunicare de date sau acces la documente. În aceste cazuri, îndeplinim obligațiile noastre legale, dar numai în măsura strict necesară pentru atingerea scopului solicitat.

Colaboratorii și angajații noștri implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal au dreptul să cunoască datele Dvs. personale într-o măsură predeterminată – sub rezerva obligației de confidențialitate.

Datele Dvs. personale sunt protejate prin măsuri adecvate, totodată sunt protejate și împotriva accesului neautorizat, a utilizării în afara scopului declarat, respectiv asigurăm protecție împotriva modificărilor, pierderilor accidentale.

În cadrul măsurilor organizatorice, controlăm accesul fizic în clădirile noastre, instruim periodic angajații noștri și documentele pe suport hârtie sunt păstrate în fișete închise. Ca măsuri tehnice utilizăm criptări, acces controlat prin parolă și software antivirus. Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că transferul datelor prin Internet nu este considerată sigură. Societatea noastră depune toate eforturile pentru a prelucra datele cu caracter personal în condiții cât mai sigure, dar nu ne putem asuma întreaga responsabilitate pentru transferul datelor prin intermediul site-ului nostru. În privința datelor cu caracter personal ajunse la societatea noastră, ne aliniem la regului foarte stricte menite să protejeze și să împiedice accesul neautorizat la aceste date.

6. Care sunt drepturile Dvs. și căile de atac?

Aveți dreptul:

– să solicitați informații

– să solicitați modificarea sau completarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm

– să contestați prelucrarea datelor și să solicitați ștergerea și blocarea acestora (cu excepția prelucrăii oblgatorie)

– să apelați la o instanță de judecată

– să depuneți plângere penală către autoritatea de supraveghere sau să inițiați proceduri judecătorești (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Autoritatea de supraveghere:

Autoritatea Națională pentru protecția datelor cu caracter personal

– Sediul central: 1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.

– Adresa poștală: 1530 Budapesta, Pf.: 5.

– Telefon: +36 (1) 391-1400

– Fax: +36 (1) 391-1410

– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– Site: https://naih.hu/

La cererea Dvs., vă furnizăm informații despre:

– datele Dvs cu caracter personal

– sursa lor

– scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

– perioada de păstrare și, dacă acest lucru nu este posibil, regulile pe baza căror se determină perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

– numele, adresa și activitatea persoanelor care prelucrează datele cu caracter personal

– circumstanțele eventualelor incidente, și efectele, măsurile de remediere și prevenție

– în cazul transferului datelor Dvs. cu caracter personal temeiul juridic și destinatarul acestui transfer.

 Răspuns la solicitarea Dvs. cu privire la datele cu caracter personal veți obține în termenul legal de 30 de zile. Răspunsul la solicitarea Dvs. este gratuit, cu excepția cazului în care ați depus deja o solicitarea pentru aceleași date în anul în curs. Acest cost vă vom rambursa în cazul prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal din partea noastră, sau solicitarea se referă la rectificarea unor date. Putem refuza răspunsul la solicitarea Dvs. numai în cazurile prevăzute de lege, cu indicarea prevederii legale, precum și cu informarea Dvs. cu privire la posibilitatea căii de atac juridic respectiv posibilitatea de a apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării a datelor cu caracter personal.

Societatea noastră vă va notifica despre orice rectificare, blocare, marcare sau ștergere a datelor cu caracter personal, respectiv și pe acele entități cărora le-a transferat anterior aceste date, cu excepția cazului în care omiterea notificării nu încalcă interesele Dvs. legale.

 În cazul refuzului solicitării Dvs. în termenul legal de 30 de zile cu privire la rectificare, blocare, marcare sau ștergere a datelor cu caracter personal , vom motiva acest refuz în scris sau pe cale electronică, cu acceptul Dvs., și vă vom informa cu privire la posibilitatea căii de atac juridic respectiv posibilitatea de a apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

 Dacă vă opuneți prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, în termenul legal de 30 de zile vom analiza solicitarea și vă vom notifica în scris despre decizia noastră. În cazul în care opoziția Dvs. este întemeiată, prelucrarea datelor – inclusiv colectarea ulterioară și transferul de date – va fi stopată, datele Dvs. vor fi blocate, și vom informa toate entitățile la care au fost transferate aceste date, pentru a pune în aplicare măsurile necesare.

Solicitarea Dvs va fi refuzată în cazul în care se dovedește că prelucrarea datelor cu caracter personal este un rezultat al unei obligațiuni legale, sau a unui interes legal care este mai presus decât drepturile și libertățile Dvs. legale.

În cazul în care nu sunteți de acord cu decizia noastră sau dacă nu am respectat termenul legal, în termen de 30 de zile de la data răspunsului nostru sau de la ultima zi a termenului legal nerespectat, aveți dreptul de a apela instanța de judecată.

Procesele cu privire la protecția datelor cu caracter personal intră în competența Judecătoriilor, persoana vizată poate opta la pornirea acțiunii judecătorești la o judecătorie apropiată locului său de reședință.

Un cetățean străin poate apela la o instanță din țara lui de reședință.

 Înainte de a apela instanța judecătorească sau Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în vederea reconcilierii și soluționării cât mai rapide a plângerii Dvs.

 

7. Care sunt principalele prevederi legale cu privire la activitățile noastre?

 

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

– Legea CXII din 2011 privind auto-determinarea informațiilor și libertatea de informare (Info TV)

– Legea V. din 2013 a Codul civil (Ptk.)

– Legea CVIII din 2001 privind serviciile de comerț electronic și anumite aspecte ale serviciilor conexe ale societatii informaționale (Eker tv.)

– Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice – (Ehtv)

– Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor – (Fogyv tv)

– Legea CLXV din 2013 privind reclamațiile și anunțurile de interes public. (Pktv).

– Legea XLVIII din 2008 privind condițiile și limitele privind publicitatea economică (Grtv.)

 

8. Modificarea politicii de confidențialitate

Societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate, care va fi comunicată în mod corespunzător părților vizate. Informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt publicate pe www.capriovus.eu/adatvedelem.

 

Szigetcsép, 25 mai 2018