Vyberte stranu

COMPANY

Naša spoločnosť so štvrťstoročnou organizačnou minulosťou, celkovo maďarským vlastníctvom sa stala v roku 1991 spoločnosťou s ručením obmedzeným. Našou hlavnou činnosťou je spracovanie vajec, výroba vaječných výrobkov, balenie vajec a zúžitkovanie vedľajších produktov vzniknutých pri spracovaní.

V našich závodoch vyrábame rozličné tekuté pasterizované vaječné výrobky, sušené vaječné výrobky, výrobky z lúpaných varených vajec, varených vaječných tyčiniek a výrobky s dezinfikovanou vaječnou škrupinou. V našich baliacich závodoch sa zaoberáme triedením a balením čerstvých vajec.

Z vedľajších produktov vzniknutých pri spracovaní, z vaječnej škrupiny a z krmivových sušených vajec vyrábame krmivové produkty vyvinuté najmä pre domáce zvieratá.

 

VÝROBA

Sídlo a zároveň obchodné centrum našej spoločnosti sa nachádza na adrese H-2317 Szigetcsép, Dunasor 073/72, kde prebieha aj administratívne vybavovanie.

Naša podniková predajňa funguje na adrese: H-1147 Budapest, Telepes utca 51.

V prevádzkarňach v Szigetcsépe funguje viac nezávislých závodov. V jednom z nich prebieha výroba tekutých vaječných výrobkov a ich sušením produkcia sušených vaječných výrobkov, v druhom závode sa pripravujú lúpané varené vajcia ako aj výrobky z vaječných tyčiniek, v treťom prebieha príprava výrobkov s dezinfikovanou vaječnou škrupinou, vo štvrtom prebieha pod značkou ToTu výroba potravín a potravinových prísad rôznym spracovaním vaječného bielka, nakoniec v závode vzniknutom na zúžitkovanie vedľajších produktov prebieha výroba krmivových produktov.

Naša spoločnosť prešla v priebehu uplynulých rokov dynamickým vývojom, náš obrat a súčasne aj tržby sa znásobili, dnes sme už prítomní v mnohých európskych krajinách.

 

ZABEZPEČENIA

Náš strojový park pozostáva z moderných zariadení Sanovo, Bergmeier, Sondex, Actini, ich technické vybavenie a technologická spoľahlivosť zaručujú dobrú kvalitu výrobku.

Kvalitu výrobku garantujeme popri sústavnom zlepšovaní technologického zázemia aj príslušnými systémami kvality. V roku 1998 sme zaviedli v našich závodoch systém kvality ISO 9002, v roku 2002 ISO 9001 a integrovaný systém HACCP. Trojročnú recertifikáciu systémov a ročne sa opakujúcu kontrolu vykonal resp. vykonáva certifikačná organizácia Bureau Veritas. Systémy sledujú zmeny noriem podľa predpisov, čo kontroluje a potvrdzuje certifikačná organizácia.

EU kontrolné číslo závodu na výrobu tekutých a sušených vaječných výrobkov v Szigetcsépe je HU 343 a závodu na varené vajcia je HU 913. Registračné číslo závodu na dezinfekciu vaječnej škrupiny je HU-12-TCS-008, závodov na výrobu krmív HU 13 1 00135 a HU 13 1 00136.

Okrem vynikajúcej kvality našich výrobkov považujeme za dôležité vytvorenie dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi a udržanie získanej dôvery.

Naše výrobky sú s maximálnym zreteľom na požiadavky zákazníkov distribuované po celej krajine a na základe osobitných dohôd dodávané do zahraničia. Naši obchodní zástupcovia sú prítomní v každom domácom regióne. V susedných krajinách sme nadviazali významné partnerské vzťahy.

Výsledkom nášho snaženia je, že medzi našimi partnermi máme takmer všetkých maďarských a viac významných zahraničných spracovateľov potravín.